خانه را مطمئن بخریم

در زمانی که سرمایه دار شدن به غیرممکن نزدیک شده است و آپارتمان خریدن و جمع کردن پول مثل آدم و سایه شده اند و به هم نمیرسند، باید دقت کرد و تن به هر خریدی نداد.
این امر بدیهی است و همیشه آدمها برای از دست دادن سرمایه ی خود نگران بوده اند ولی از سوی دیگر طمع آنقدر ذهن را تاریک می کند که نور مشاهده را از بین می رود.


آپارتمان پیش فروش را از چه کسی باید خرید ؟

هرگز از سازنده ای که او را نمی شناسید ، آپارتمان نخرید. از سازنده ای که او را می شناسید هم ، آپارتمان پیش خرید کردن هرازویک ریسک دارد ولی با این وجود می توان با تحقیق درباره شرایط مالی و زندگی سازنده در لحظه ی تنظیم قرارداد پیش فروش و با تنظیم یک قرارداد بسیار اصولی و دقیق ریسک را کاهش داد پس لازم است حتما با یک مشاور آگاه و دانای حقوقی مشورت کنید و همراه شوید.


آپارتمان سرمایه است، چگونه بهترین سرمایه گذاری را انجام دهیم ؟

بهترین سرمایه گذاری با بررسی دقیق و کسب مهارت و دانش صورت می پذیرد. پس نیازمند یک مشاور سرمایه گذاری آگاه هستید تا به شما مشاوره دهد ملکی که خریداری می کنید چه محاسنی دارد و حتی از معایب آن نیز شمارا آگاه سازد. بهترین سرمایه گذاری در ایران خرید آپارتمان است و زمانی این مهم درست انجام می شود که آپارتمان به قیمت درست روز باشد و معایب غیر قابل تغییر چون نداشتن پارکینگ و یا نور کافی را نداشته باشد.شما باید آگاه شوید که چه مناطقی ، چه نوع گذرهایی و چه نوع آپارتمانهایی مناسب سرمایه گذاری و خرید مطمئن هستند. بهترین کار استفاده از یک مشاور املاک (دقت کنید مشاور و نه فروشنده) است که شما را درست راهنمایی کند.


خانه را مطمئن از روشی مطمئن می توان خرید

زمانی که با این تورم و سختی به دست آوردن پول و کشاکش نوسانات بازار و افت و خیز شرایط اقتصادی ، تصمیم به خرید خانه می گیرید ، پراز وسواس و دلهره و ترس و تشویش و تردید می شوید که اتفاقا خوب هم هست چرا که کمک می کند بی گدار به آب نزنید. اما باید بدانید که شما برای یک خرید ساده لباس ساعت ها وقت می گذارید و بازار سنجی می کنید و هزینه صرف می کنید حال برای خرید یک سرمایه گذاری ماندگار چگونه می توانید از هزینه های مالی و زمانی پرهیز نمایید؟ تخفیف ، بهینه سازی ، افزایش اطمینان خرید واژه های دیگری است که واژه های منفی پیشین را مثبت می کند ، که از روش مطمئن یعنی انتخاب یک راهنمای آگاه و قابل اعتماد و بررسی علمی و مشاوره ای که او انجام می دهد و سبک سنگین هایی که خود انجام می دهید به یک راه درست برای خرید مطمئن خانه ی خود راهنمایی شوید.
پس بدانید که یا باید خود مهارت و تشخیص سرمایه گذاری ملکی درست را کسب کنید یا اگر توان این کار را ندارید باید با انتخاب درست مشاوراملاک ، هزینه استفاده از تخصص و مهارت وی را بپردازید.